Märckelse

En Märckelse hets äängfänge
Märckelse lejt ärn Rhin
en Märckelse hän mer s guldene kalb gstoche
en Märckelse hän mer d demokrätie entdeckt
en Märckelse hän mer d granze gsprangt
en Märckelse hets äängfänge
Märckelse em Elsass

(aus André Weckmann: „Schang d’sunn schint schun lang“; Association Jean-Baptiste Weckerlin, Strasbourg 1975)


Stichworte:
 
 
 

Kommentar abgeben: