De Hollandsche natie. (Voorgezang.)

Bardenzang.
Koor van Barden.

Barst los! Bezielt u, heilge soaren!
De lofzang ruisch’ deze eiken rond:
‘t Gevoel stroome uit u hart, gewijde priestrenscharen!
Heft aan, o Wodans harpenaren!
‘t Geld de eer van d’ouderlijken grond.

Twee Barden.

(…) Wat oorden, in zijn kronklend zwieren,
De Rijngod met zijn urn bespaat,
Het schoon gewest der Batavieren
Schenkt hij een’ dubblen waterschat.
Waar wrocht natuur ooit schooner weiland,
Dan hier, op dit gelukkig eiland?
De grond biedt hier een zee van graan,
‘t Wild springt in schaauw der eiken kruinen,
En ‘t strand schenkt ons zijn eeuwge duinen
Ter borstweer tegen d’oceaan.
Roemt, Romers! op uw lauwerbosschen!
Onze eik staat als der boomen vorst.
Wat pocht ge op purpren druiventrossen!
Het nat des Rijns lescht ook den dorst.
Wat stoft ge op marmren schouwtooneelen!
Daar moet gij, slaven! zelf op spelen,
Bevallig sneven naar de kunst!
Gelukkig, zoo gij, in uw sterven.
Een nietig oogmerk moogt verwerven,
Een schandlijk blijk van ‘s dwinglands gunst. (…)

(Das Lob der Bataver, der germanischen Frühbevölkerung der Niederlande, im Vorgesang von Jan Frederik Helmers’ Epos „De Hollandsche natie“, in einem exemplarischen Ausschnitt. Die Barden preisen das konservativ-erdverbundene Germanentum im Abgleich mit dem römischen Fortschritt: der Rheingott sorgt für alles Notwendige, das Eigene ist das Wahre und Gute, das Fremde überflüssiger Bockmist. Die Dünen bilden das mehrdimensionale Elektroenzefalogramm der rheingeäderten Volksseele. Helmers trotzige Spitze, der Bataver habe, weil er das Rheinwasser besitze, den Wein nicht nötig, findet gleichsam vorab bei Tacitus ihre Relativierung: “Potui umor ex hordeo aut frumento, in quandam similitudinem vini corruptus: proximi ripae et vinum mercantur. Cibi simplices, agrestia poma, recens fera aut lac concretum: sine apparatu, sine blandimentis expellunt famem. Adversus sitim non eadem temperantia. Si indulseris ebrietati suggerendo, quantum concupiscunt, haud minus facile vitiis quam armis vincentur.”)


Stichworte:
 
 
 

Kommentar abgeben: